Märkämaalaus

Korroosionesto

Meiltä onnistuu teräksen korroosionesto kaikkiin rasitusluokkiin. Moninaisella ruiskutuslaitteistollamme pystymme suorittamaan kaikkien laiva- ja metalliteollisuuden vaatimien rasitusluokkien maalausjärjestelmät, myös liuotinvapaat. Märkämaalauksen pintakäsittelyt suoritetaan korkeapaineruiskuilla ja liuotinvapaille maaleille käytämme 2-komponenttiruiskuja.

Palosuojamaalaus

Tematek Oy käyttää kaikkiin palosuojamaalauksiin Teräsrakenneyhdistyksen pätevyydenarviointilautakunnan päteväksi todentamia maalareita.

Teräsrakenneyhdistyksen mukaan "Pätevien palosuojamaalarien käyttö työn suorituksessa tulee siirtymäajan jälkeen pakolliseksi kaikille palosuojamaalijärjestelmille. Syyskuun 2007 jälkeen uusien ja uusittavien varmennettujen käyttöselosteiden mukaisia palosuojamaalausjärjestelmiä saavat maalata vain päteviksi todetut henkilöt siirtymäajan jälkeen 1.1.2009 alkaen. Teräsrakenneyhdistys ry suosittelee kaikille varmennettujen käyttöselosteiden haltijoille ja töiden tilaajille vain päteviksi todettujen maalareiden käyttöä kaikissa tapauksissa. Teräsrakenneyhdistys ry ylläpitää kotisivuillaan listaa palosuojamaalareista ja palosuojaustarkastajista, joilla on voimassa oleva pätevyystodistus."

Kuvan ponttooni on maalattu ulkopuolelta liuotinvapaalla EP500/1-FeSa 2½ ja sisäpuolelta vähäliuotteisella EP500/2-FeSa 2½ maalausjärjestelmällä.

Kuvan kattoristikot ovat palosuojamaalattuja. Kattoristikoiden palosuojakerroksen kalvonpaksuus on 500 µm, mutta kokonaisuudessaan maalaus sisältää neljä kerrosta maalia: epoksipohja-, palosuoja-, alkydipohja-, sekä alkydipintamaalin.