Esikäsittely

Suoritamme SFS-ISO 8501-1/2 standardin mukaisia teräspintojen esikäsittelyjä aina hiekkapesusta (Sa 1) metallipuhtaaksi (Sa 3) puhaltamiseen asti. Käytämme suihkupuhdistukseen pääasiassa teräsraetta ja luonnonhiekkaa mm. säiliötyömailla sekä pienillä telakoilla.

Teräsrae

Käytämme tuotteiden esikäsittelyyn suihkupuhdistusta, joista pääosin tehokasta teräsraepuhallusta. Teräsrae on käytössä kolmessa erillisessä puhaltamossa, joista yksi on erikoistunut suurille kappaleille ja toiset pienten kappaleiden nopeaan sarjatuotantoon.